Sindicatele au semnat protocolul pentru ajutoare sociale. Continuă negocierile pentru CCM 2015-2016

Marți, 12 mai, reprezentanții administrației CFR SA s-au întâlnit cu reprezentanții federațiilor sindicale reprezentative în vederea stabilirii modului de utilizare a fondului de maxim 2% aplicat asupra fondului de salarii, constituit pentru anul 2015, pentru efectuarea de cheltuieli sociale, conform art. 64 alin. (6) din Acordul nr. 1/1345/03.04.2015 și a Codului Fiscal.

Tot marti, 12 mai, sindicatele s-au întâlnit cu administrația și pentru continuarea negocierilor în vederea încheierii unui CCM, întâlnire care nu s-a soldat cu o decizie privind multele probleme semnalate de salariați și nerezolvate de mai mulți ani.

Citiți AICI protocolul și procesul verbal

S-a încheiat un Acord sindicate – administrație, până la 30 septembrie

Sindicatele au acceptat ultima ofertă a Administrației CNCF „CFR” SA, 15 bonuri de masă din mai până în septembrie și câteva modificări fața de acordul trecut.

Sindicatele au hotărât să accepte suplimentarea ofertei Administrației, de la 10 bonuri pe lună, la 15 bonuri, începând cu luna mai, până la 30 septembrie 2015, printr-un Acord valabil de astăzi, 3 aprilie, urmând ca până la 1 octombrie să se desfășoare în continuare negocieri pentru încheierea unui Contract Colectiv de Muncă.

Acordul introduce câteva schimbări determinate de modificarea Codului Muncii, privind sărbătorile legale, incapacitatea de muncă sau efectuarea concediului de odihnă, dar și facilități de călătorie pentru navetiștii cu mijloace auto sau trenuri ale altor operatori în afara SNTFC „Călători” SA.

Citiți AICI procesul verbal încheiat la 03.04.2015.

Citiți AICI modificările efectuate în Acordul sindicate – administrație.

***

Citiţi AICI procesul verbal încheiat în 02.04.2015, la CNCF "CFR" SA.

La SNTFC şi SNTFM sindicatele au încheiat un Acord cu 10 bonuri de masă, începând cu aprilie, pentru 6 luni.

Astăzi, 31.03.2015, expiră Acordul și nu s-a semnat nimic

După întâlniri repetate între sindicate și Administrația CFR SA, nu s-a ajuns la niciun rezultat si de mâine, 01.04.2015, beneficiem doar de drepturile din Contractul Individual de Muncă.

Administrația a repetat de fiecare dată „nu sunt bani pentru creșteri salariale”, iar sindicatele au cerut și ce erau sigure că nu vor primi, pentru ca la întâlnirea de azi, 31.03.2015, să se limiteze la un bon de masă/zi și la acceptarea grilei cu un plus de 4 lei.
 
Se speră ca Guvernul să aprobe bugetul în ședința de mâine, drept pentru care s-a hotărât ca următoarea întâlnire să aibă loc joi, 02.04.2015.
 
Citiți AICI procesul verbal din 30.03.2015
 
Citiți AICI procesul verbal din 31.03.2015
 
Administrația CFR SA vrea să împace salariații cu 10 bonuri de masă

La ședința din 19.03 2015 Administrația CFR SA a suplimentat la 10 bonuri de masă(anterior au fost oferite 8 bonuri), oferta făcută sindicatelor pentru semnarea unui nou CCM. Nu se poate comenta jignirea cu mărirea de salariu prezentată de administrație și atașată în procesul verbal.

Organizațiile sindicale reprezentative nu au fost de acord și cer în continuare toate drepturile pierdute din anul 2009 încoace și actualizarea salariului în funcție de salariul minim pe economie, cu aplicarea coeficienților de ierarhizare.

Următoarea întâlnire va avea loc marți, 24.03.2015

Citiți AICI procesul verbal încheiat la 19.03.2015.

 
Doar 3% creștere salarială după ce în primăvară au promis 8%
În urma deselor întâlniri sindicate – administrație nu s-a obținut nimic. Tot ce a propus administrația a fost semnat de sindicate, ceea ce dovedește ca doar se mimează dialogul social. Proteste, luări de poziție, amenințări cu oprirea lucrului, n-au avut nici un efect. Ori administrația are oameni convingători, ori sindicatele au oameni „ușor de convins”.
Citiți AICI Acordul încheiat între sindicatele feroviare și Administrație, valabil până la 31.03.2015, inclusiv.
 
Organizațiile sindicale feroviare au acceptat prelungirea
Acordului nr. 1/2412/25.04.2014, până la 30 septembrie

Marți, 22.07 2014, administrația Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA a propus prelungirea, până la sfârșitul lunii septembrie, a Acordului încheiat cu sindicatele, care expiră pe 25 iulie, după ce nu s-a ajuns la un consens în privința negocierii unui nou Contract Colectiv de Muncă.

Federația Națională „Drum de Fier” nu a semnat inițial prelungirea Acordului, având acceptul uniunilor teritoriale să semneze pentru o perioadă mai scurtă, 31 august. După consultarea liderilor de sindicat s-a hotărât semnarea unui act adițional, prin care se prelungește valabilitatea Acordului nr. 1/2412/25.04.2014 până la 30.09.2014 inclusiv.

Prelungirea termenului a fost necesară în condițiile în care Guvernul nu a efectuat până la această dată rectificarea bugetară așteptată de sindicate, prin care s-a promis o majorare a fondului de salarii cu încă 8%, începând cu 1 octombrie.

Citiți AICI actul adițional

Citiţi AICI acordul sindicate-administraţie

S-a încheiat protocolul pentru fondul de ajutoare sociale

Azi, 8 iulie, la cererea sindicatelor feroviare, administrația CNCF „CFR” SA a fost de acord să încheie un protocol privind utilizarea unei părți din fondul de maximum 2% aplicat asupra fondului de salarii realizat anual, în vederea efectuării unor cheltuieli cu caracter social, așa cum este prevăzut în Acordul nr. 1/2412/25.04.2014 sindicate – administrație.

Citiți AICI protocolul încheiat și lista cu dosarele pentru ajutoare sociale depuse în primele cinci luni ale anului 2014.

 

Sindicatele feroviare trag un semnal de alarmă

Astăzi, 2 iulie 2014, liderii sindicatelor feroviare au transmis un act comun către premierul Victor Ponta, noului ministru al Transporturilor, Ioan Rus și ministrului Muncii, Aurelia Cristea, prin care atrag atenția asupra problemelor din mediul feroviar, printre care lipsa Contractelor Colective de Muncă, salariile reduse, disponibilizările de la CFR Marfă, sumele reduse pentru reparații la infrastructura feroviară, condiți de muncă din ce în ce mai precare.

Citiți AICI documentul transmis de sindicate

 

25 iunie 2014 - Continuarea negocierilor pentru CCM 2014-2015

Astăzi, 25 iunie, a avut loc o întâlnire a comisiei de negociere a CCM 2014-2015, la CFR SA, așa cum s-a hotărât la ultima ședință din 28.05.2014.

Ca răspuns la solicitarea sindicatelor, administrația a prezentat un act cu situația orelor suplimentare efectuate, compensate și plătite, precum și situația orelor festive din perioada ianuarie – aprilie.

Administrația își menține propunerile prezentate în procesele verbale anterioare din cauză ca nu au apărut elemente noi de natură economică în ceea ce privește bugetul de venituri și cheltuieli al companiei pe anul 2014.

Reprezentanții federațiilor sindicale feroviare își mențin punctele de vedere menționate în procesele verbale anterioare, cu privire la aplicarea salariului minim stabilit prin HG și a coeficienților de ierarhizare corespunzătoare claselor de salarizare, facilitățile de călătorie la nivelul anului 2010, condiții de muncă și acordarea echipamentului individual de protecție.

Reprezentanții organizațiilor sindicale au solicitat încheierea Protocolului pentru stabilirea modului de utilizare a fondului de maxim 2% aplicat asupra fondului de salarii.

Administrația CFR SA a comunicat că a prezentat niște propuneri pe care le-a trimis la Ministerul Transporturilor, dar încă nu s-a primit răspuns. Propunerile se referă la modificarea bugetului companiei prin creșterea fondului de salarii cu 8% și creșterea sumelor la capitolul de cheltuieli cu reparații la infrastructura. Urmează ca aceste propuneri să fie aprobate de Consiliul de Administrație, apoi de AGA, după care de comisiile din minister și abia apoi în Guvern.

Părțile au convenit ca următoarea întâlnire să aibă loc în data de 22.07.2014.

28 mai – continuare negociere CCM 2014-2015

Reprezentanţii sindicatelor feroviare şi reprezentanţii CNCF „CFR” SA au reluat discuţiile privind încheierea Contractului Colectiv de Muncă pe 2014-2015.

Administraţia a adus la cunoştinţă faptul că nu au intervenit elemente noi de natură economică în ceea ce priveşte bugetul companiei şi îşi menţine punctul de vedere de la ultima şedinţă din 24 aprilie.

Reprezentanţii federaţiilor reprezentative îşi menţin punctele de vedere exprimate în procesele verbale anterioare cu privire la aplicarea salariului minim garantat în plată şi a coeficienţilor de ierarhizare, facilităţile de călătorie la nivelul anului 2010, acordarea echipamentului de protecţie, plata orelor suplimentare şi a festivelor.

Părţile au convenit ca următoarea întâlnire să aibă loc la data de 25.06.2014, la ora 11:00.

13 mai – Întâlnire pentru Statutul personalului feroviar
La întâlnirea de astăzi nu a fost prezent George Buruiană, consilierul pe probleme feroviare al lui Dan Şova, din cauza demisiei neaşteptate a directorului general de la CFR Marfă.

Cei prezenţi au hotărât ca sindicatele să prezinte o nouă formă modificată a Statutului feroviar, după care va fi analizată de Grupul de Lucru pentru realizarea conturului final şi trecerea spre aprobare. Pertinente au fost şi propunerile directorului general CENAFER, Dionisie-Daniel Ardelean, care consideră că şi alte aspecte din activitatea feroviarilor ar trebui prevăzute de statut.

Următoarea întâlnire va avea loc pe 27 mai 2014.

6 mai – întâlnire a Grupului de Lucru pentru realizarea Statutului Personalului Feroviar

Astăzi a avut loc o întâlnire a Grupului de Lucru, constituit pentru realizarea Statutului personalului feroviar, format din reprezentanţii sindicatelor şi ai administraţiei. Sedinţa a fost condusă de consilierul ministrului Şova, George Buruiană.

Au fost analizate răspunsurile Direcţiei Generale Juridice şi Resurse Umane din Ministerul Transporturilor, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau Consiliului Concurenţei. Concluzia generală a fost că instituţiile statului se feresc de prevederi cu caracter salarial sau cu referire la pensie şi la reducerea vârstei de pensionare pentru salariaţii feroviari, capitole contestate de toţi factorii de decizie. Sindicatele au respins ideea realizării Statutului Personalului Feroviar sub presiunea situaţiei economice, factor care nu trebuie să influenţeze introducerea unor prevederi minime de protecţie socială.

S-a hotărât refacerea capitolelor în divergenţă şi analizarea lor în cadrul urmăroarelor întâlniri ale Grupului de Lucru, care se vor desfăşura în fiecare zi de marţi.

Sindicatele amână negocierile pentru CCM prin încheierea unui acord pe trei luni, conform art. 153 din Legea Dialogului Social

La CFR SA s-a încheiat un acord între sindicatele reprezentative şi administraţie, care cuprinde toate drepturile prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă 2012-2013, care şi-a încetat valabilitatea în 23 aprilie, la care se adaugă un spor de 2% la salariul de bază sau 2,4% cu alte drepturi salariale.

Administraţia a dorit acest acord în scopul evitării disfuncţionalităţilor în activitatea companiei ca urmare a inexistenţei unui contract colectiv de muncă şi în vederea preîntâmpinării declanşării unor conflicte de muncă, drept pentru care s-a apelat la prevederile art. 153 din Legea Dialogului Social nr. 62/2011.

De drepturile din acord beneficiază numai membrii organizaţiilor sindicale semnatare ale acordului. Din partea sindicatelor au semnat acordul Federaţia Naţională „Drum de Fier”, Federaţia Naţională Mişcare Comercial şi Alianţa Federaţiilor Tehnice Feroviare. Nu a semnat acordul Alianţa Naţională Sindicală Feroviară şi membrii acesteia nu vor beneficia decât de drepturile prevăzute în contractele individuale de muncă şi Codul Muncii.

Citiţi AICI acordul sindicate-administraţie

Negocierile pentru Contractul Colectiv de Muncă vor continua pe durata de trei luni a acordului, iar în cazul unui eşec al rezultatelor sindicatele pot desfăşura acţiuni legale de protest, inclusiv greva.

Negocieri CCM 24 aprilie

La întâlnirea de azi, 24 aprilie, dintre sindicatele feroviare şi administraţia CFR, nu s-a ajuns la un rezultat favorabil, administraţia CFR SA îşi menţine oferta făcută sindicatelor în data de 16 aprilie, motiv pentru care reprezentanţii sindicatelor refuză în continuare să fie de acord, insistând pe o înţelegere fermă şi nu pe promisiuni.

După eşuarea negocierilor părţile au convenit să încheie un acord conform art. 153 din Legea nr. 62/2011, Legea Dialogului Social, care să prevadă modul de acordare a drepturilor salariale şi de personal, conform muncii prestate, la nivelul CCM a cărui valabilitate a încetat. Acordul urmează a se încheia pe o perioadă determinată, probabil 3 luni, până la încheierea unui nou Contract Colectiv de Muncă.

Art. 153. din Legea 62/201 - Conform principiului recunoaşterii reciproce orice organizaţie sindicală legal constituită poate încheia cu un angajator sau cu o organizaţie patronală orice alte tipuri de acorduri, convenţii sau înţelegeri, în formă scrisă, care reprezintă legea părţilor şi ale căror prevederi sunt aplicabile numai membrilor organizaţiilor semnatare.

Administraţia se angajează să efectueze demersurile la organismele abilitate în vederea obţinerii avizelor privind cadrul legal de încheiere a acordului respectiv şi va elabora o formă de acord care să îndeplinească obiectivele propuse de părţi.

Cuprinsul acordului între părţi va fi prezentat probabil mâine, 25 aprilie şi va fi adus la cunoştinţă sindicatelor în cel mai scurt timp. În acest acord urmează să se prevadă o mărire a salariului de 2,4% şi toate drepturile din CCM-ul care şi-a încetat valabilitatea ieri, 23 aprilie.

Părţile au convenit ca următoarea întâlnire pentru negocierea CCM să aibă loc la 28.05.2014, ora 11:00

Negocieri fără rezultat, azi 23 aprilie

După oprirea lucrului de către salariaţii din FNF M/C, miercuri între orele 07:00-09:00, au fost afectate 278 de trenuri de călători şi 57 de marfă, cu o medie de 91 de minute întârziere, însă acest lucru nu a afectat administraţiile CFR, deoarece la întâlnirile de azi cu sindicatele nu şi-au modificat oferta făcută în data de 16 aprilie, de majorare cu 2% a salariului de bază de la 1 mai şi cu 8% din 1 octombrie, doar dacă Guvernul va dori la rectificarea bugetară din semestrul II, ofertă neacceptată categoric de sindicate şi considerată batjocoritoare de către toţi salariaţii.

Federaţiile sindicale feroviare reprezentative şi-au reafirmat disponibilitatea de a continua negocierile în termenii prevăzuţi de lege şi solicită recuperarea drepturilor pierdute în anii anteriori şi introducerea salariului minim pe ţară la clasa 1 de salarizare, cu respectarea coeficienţilor din grila de salarizare.

Următoarea întâlnire pentru negocierea contractului de munca va avea loc mâine, 24 aprilie, ora 11:00.

UPDATE

La ora 17:00 federaţiile reprezentative feroviare s-au întâlnit cu ministrul Transporturilor, Dan Şova, directorii companiilor feroviare şi reprezentanţi din ministerul Finanţelor.

Ministrul Şova a propus o mărire cu 2,4% acum şi încheierea pentru trei luni a unui acord între părţi, în prezenţa şi cu acordul Ministerului Muncii si ministerului Finantelor, în vederea unei măriri a salariului între 7 - 8%, după întâlnirea cu FMI. Pe perioada acordului, care constituie tot o lege a părţilor ca şi un CCM, salariaţii îşi vor păstra toate drepturile din actualul CCM 2012-2013.

Ministrul Şova propune această formă deoarece Legea Bugetului nu permite acum alte modificări, ci doar după o rectificare bugetară, care se poate face doar în semestrul II. Măine, la întâlnirea cu administraţia CFR SA se va discuta şi forma acestei propuneri.

 

Negocieri amânate până după Paşte

Întâlnirea de joi, 17 aprilie, a debutat cu refuzul categoric al sindicatelor de a accepta o majorare cu 2% a salariului de bază începând cu 1 mai şi cu 8% din 1 octombrie, numai dacă Guvernul va face rectificare de buget în semestrul II şi va cuprinde sumele necesare creşterii.

Pentru a calma atmosfera, Directorul General Adjunct Exploatare, Viorel Scurtu, care conduce negocierile, a prezentat propunerea FNDF, făcută cu câteva zile în urmă, de a devansa pentru marţi, 22 aprilie, ziua liberă prevăzută în CCM, de „Ziua Feroviarilor”, 23 aprilie, pentru a permite salariaţilor trei zile libere de Sărbătorile de Paști. După ce a analizat propunerea şi a cerut părerea ITM în privinţa valabilităţii CCM 2012-2013, până în ziua de 23 aprilie 2014 inclusiv, a aprobat această modificare.

Următorul punct a vizat Anexa 14 din CCM, la care administraţia a fost de acord cu unele modificări la echipamentul de protecţie şi de lucru, astfel:

- La cererea FNDF electromecanicii SCB vor primi mănuşi rezistente la uzură, pe inventar personal în loc de mănuşi sau palmare rezistente la uzură, pe inventar secţie;
- La cererea FNDF şefii de district şi şefii de laborator SCB vor primi pe inventar personal căşti de protecţie rezistente la şoc;
- Femeile vor primi în plus o pereche de pantaloni la uniforma de serviciu, de vară, la cererea FNF M/C;
- Salariaţii care au în dotare şubă vor primi în loc scurtă impermeabilă termoizolantă cu glugă, la cerrea AFTF si FNDF.

Federaţiile sindicale şi-au păstrat cererile menţionate în procesele verbale anterioare, au respins oferta administraţiei şi au solicitat în continuare negocieri conform regulamentului convenit la începutul negocierilor.

Părţile au convenit ca următoarea întâlnire să aibă loc pe data de 23.04.2014, ora 10:00.

Oferta administraţiei la negocierile din 16 aprilie
Administraţia CFR SA a propus o majorare cu 2% a salariului de bază începând cu 1 mai şi cu 8% din 1 octombrie, numai dacă Guvernul va face rectificare de buget în semestrul II şi va cuprinde sumele necesare creşterii.
Viorel Scurtu, şeful Comisiei de negociere, a făcut o ofertă sindicatelor feroviare, să accepte o mărire de 2% aplicată la salariul de bază, începând cu 1 mai şi promisiunea că va aplica o mărire de 8%, din 1 octombrie, pe grila existentă la data respectivă, cu condiţia rezolvării până la acea dată a problemelor legislative legate de fundamentarea bugetului de cheltuieli salariale şi a rectificării BVC al CNCF „CFR” SA, în sensul cuprinderii sumelor necesare acestei creşteri.
Liderii federaţiilor reprezentative au cerut un răgaz până mâine, la ora 10:00, pentru consultarea membrilor de sindicat privind oferta administraţiei şi s-au exprimat în sensul menţinerii cererilor exprimate la începutul negocierilor.
Negocieri sterile la CFR SA, 15 aprilie
Şedinţa Comisiei de negociere a CCM de azi, 15 aprilie, ora 13:00, a fost foarte scurtă, fără abordarea unor probleme importante, probabil în aşteptarea întâlnirii de la ora 16:00 cu ministrul Şova, ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea şi Secretarul de Stat, Gheorghe Gherghina, cei în măsură să decidă ce trebuie făcut pentru a rezolva cererile salariaţilor.
Următoarea şedinţă a fost programată pentru 16 aprilie, la ora 10:00.
Negocieri în impas la CFR SA, joi, 10 aprilie
La negocierile de joi, 10 aprilie, administraţia CFR SA şi-a menţinut oferta de 400 lei de Paște, sindicatele refuză şi negocierile continuă cu discuţii privind articole din CCM şi anexe care nu necesită eforturi financiare.
Având în vedere că sindicatele nu au fost de acord cu propunerea de a semna CCM 2014-2015 în schimbul unui ajutor material de 400 de lei, acordat de Paști, administraţia și-a manifestat disponibilitatea de a analiza posibilitatea ca sumele prevăzute în BVC 2014 (cresterea de 2,4%) la capitolul cheltuieli salariale, să fie utilizate fie pentru recuperarea parțială a unor drepturi suspendate, fie prin reanalizarea valorii claselor de salarizare din anexa 1 la CCM și rearanjarea lor în vederea echilibrării acestora.
Reprezentanţii sindicatelor feroviare îşi menţin punctul de vedere menţionat în ziua de miercuri, privind rezolvarea divergențelor conform prevederilor regulamentului de desfășurare a negocierilor și doresc continuarea tratativelor până la termenul prevăzut de lege, pentru a căuta soluții în rezolvarea solicitărilor membrilor de sindicat şi cu speranţa că administraţia va înţelege necesitatea respectării muncii lor.
Federaţia Naţională „Drum de Fier” a depus căteva solicitări de modificare a Anexei 2 din CCM, care vor fi analizate de reprezentanţii administraţiei şi comunicate la următoarele întâlniri. FNFM/C şi AFTF au depus de aasemenea acte prin care cer unele modificări la anexele din CCM.
Părţile au convenit ca următoarea întâlnire să aibă loc în data de 15.04.2014, ora 13:00.
Negocieri eşuate în 9 aprilie

La şedinţa din 09.04.2014 administraţia nu şi-a schimbat intenţia de a oferi 400 de lei de Paști în schimbul semnării CCM, fără alte modificări, fără să mai admită discuţii pe teme financiare şi fără să ţină seama de cererile sindicatelor.

Prin Hotărâre de Guvern, tot astăzi au fost aprobate Bugetele de Venituri şi cheltuieli ale CFR SA şi CFR Călători, în forma din proiect, ceea ce a produs nemulţumirea sindicatelor, care au emis un Comunicat de Presă, prin care protestează împotriva incapacităţii administraţiei de a soluţiona cererile salariaţilor. Se prefigurează conflicte de muncă, posibilitatea rămânerii fără contract de muncă şi chiar grevă.

Având în vedere situaţia dată, Federaţia Naţională „Drum de Fier” organizează Consiliul Naţional, în data de 15 aprilie, ora 10:00, la Bucureşti.

Liderii sindicatelor sunt rugaţi să prezinte la şedinţă, în scris, un punct de vedere al majorităţii membrilor de sindicat, privind oferta administraţiei.

Următoarea şedinţă va avea loc mâine, 10 aprilie, la ora 10:00

Negocierile pentru CCM la CFR SA continuă

Azi, 8 aprilie, au continuat negocierile pentru semnarea unui nou CCM la CFR SA, dar administraţia propune feroviarilor maxim 400 de lei de Paște, cu condiţia semnării până la 15 aprilie, fără alte modificări.

Administraţia încearcă să grăbească semnarea CCM 2014-2015, pâna la 15 aprilie, fără modificări faţă de actualul CCM, în schimbul unui ajutor material de Paște, de maxim 400 lei, ceea ce încadrează cheltuielile de natură salarială în propunerea BVC pe anul 2014.
Ajutorul material de Paște va putea fi acordat cu încadrare în suma prevăzută în BVC, în condițiile în care se aprobă prin Hotărâre de Guvern propunerea de BVC a companiei în forma promovată de CFR SA, avizată de CA și aprobată de AGA, iar acordarea a 400 de lei exclude orice altă cheltuială de natură salarială.
Liderii sindicali din comisia de negociere nu se aşteptau la o aşa ofertă şi au cerut răgaz până mâine pentru consultarea membrilor de sindicat salariaţi, după care vor comunica hotărârea comisiei de negociere.
Administraţia a mai transmis sindicatelor un act al Revizoratului General de Siguranţa Circulaţiei, privind măsurile de sănătate şi securitate în muncă, la solicitarea sindicatelor.
Căteva articole, pentru care sindicatele au venit cu propuneri, au fost respinse de administraţie, iar cele pentru care nu s-au făcut propuneri de modificare s-a hotărât să rămână în forma din actualul Contract Colectiv de Muncă.
Următoarea şedinţă de negociere se va desfăşura mâine, 9 aprilie, ora 13:00, când se vor discuta şi propuneri legate de anexele CCM.
 
Întâlnire Şova-sindicate feroviare, 4 aprilie 2014

Joi, 4 aprilie, liderii federaţiilor sindicale feroviare s-au întâlnit cu ministrul Transporturilor, Dan Şova, pentru a discuta probleme privind bugetul companiilor, negocierea Contractelor Colective de Muncă şi privatizarea CFR Marfă.

După ce i-au fost puse la dispoziţie acte pe baza cărora se fac negocierile CCM, Dan Şova a concluzionat că nu se mai poate continua cu acea grilă în care primele 10 clase să aibă aceeaşi valoare, după care să nu se mai modifice nimic şi să nu se respecte coeficientul de multiplicare. Ministrul a răspuns sindicatelor că se va gândi la o soluţie, după care va face demersuri la Guvern (în special la Ministerul Finanţelor) în vederea aprobării bugetului cu eventuale suplimentări la drepturi salariale.

Sindicatele feroviare i-au pus în vedere ministrului Şova că nesemnarea Contractului Colectiv de Muncă până la 22 aprilie va declanşa proteste ale salariaţilor, mergând până la întreruperea lucrului. Ministrul a spus că orice cerere cu suplimentări financiare trebuie să aibă acordul Finaţelor şi va fi greu în condiţiile unui buget redus.

În aceeaşi zi în care s-a intâlnit cu sindicatele, ministrul Şova a avut discuţii cu reprezentanţii Băncii Mondiale şi ai Fondului Monetar Internaţional, care i-au cerut informaţii despre stadiul privatizării CFR Marfă şi reorganizarea la CFR Călători.

Negocieri CCM – 3 aprilie 2014

Astazi, 3 aprilie, au început discuţiile pentru modificări la articolele din Contractul Colectiv de Muncă, însă s-a făcut o trecere sumară prin variantele propuse de sindicate. Majoritatea modificărilor au fost respinse de Administraţie şi au rămas în divergenţă pentru o discuţie viitoare.

Administraţia a fost de acord cu păstrarea art. 28 în forma din CCM 2012-2013, la propunerea FNFMC. La acest articol propunerea AFTF de adăugare a textului „Aceste ore vor fi repartizate în mod echitabil între salariaţii subunităţii. Şefii de unităţi şi subunităţi nu vor efectua ture de serviciu în aceste zile”, nu a fost acceptată de administraţie.

La art. 60 (20) AFTF a facut câteva modificări, care au fost acceptate de administraţie, dar cu reformulare.

Art. 70 a rămas în divergenţă, doar că administraţia doreşte reformularea alineatului 6, cu referire la fondul de 2% aplicat asupra fondului de salarii.

Sindicatele au făcut propuneri şi pentru articolul 83, din capitolul „Facilităţi de călătorie”, cu care administraţia nu a fost de acord, dar va anliza posibilitatea reformulării. Întreg capitolul a fost în atenţia sindicatelor, care au propus mai multe modificări. FNDF a cerut introducerea unui nou articol „93 bis”, cu textul „Autorizaţiile de călătorie de clasa I se acordă începând cu clasa de salarizare 23 inclusiv”, însă administraţia s-a opus.

FNFMC a propus modificarea formei art. 101, cu referire la cercetarea evenimentelor de cale ferată, formulare care nu mai corespunde cu actualele regulamentări. S-a hotărât de comun acord cu fomularea:

Cercetarea şi/sau investigarea accidentelor şi incidentelor de cale ferată se face în modul şi de către organele prevăzute în reglementările legale şi instrucţiile specifice.

Reprezentantul sindicatului are dreptul are dreptul să asiste la cercetarea şi/sau investigarea accidenteloe şi incidentelor de cale ferată, însă lipsa acestuia nu va împiedica începerea şi, respectiv, continuarea acestor cercetări.

Pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare se va face o cercetare administrativă de către conducătorul subunităţii, conducătorii ierarhici superiori acestuia, organele de control în exercitarea atribuţiilor lor sau organele împuternicite în acest scop, după caz.

La solicitarea salariatului acesta poate fi asistat de către un reprezentant al federaţiei sindicale semnatare a CCM al cărui membru este.

După finalizarea cercetării, înainte de aplicarea măsurilor administrative, la solicitarea salariatului, reprezentantul sindicatului are dreptul la consultarea dosarului de cercetare. Această prevedere este valabilă pâna la data intrării în vigoare a Statutului personalului căilor ferate române

Citiţi AICI propunerile sindicatelor

Parţile au convenit ca următoarea întâlnire să aiba loc la data de 08.04.2014.

1 aprilie - continuarea negocierilor la CNCF „CFR” SA
La sediul Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” SA a avut loc, marţi, 01 aprilie, continuarea negocierilor pentru Contractul colectiv de Muncă 2014-2015.
Administraţia a transmis sindicatelor mai multe situaţii cerute de acestea:
-          Direcţia Achiziţii Contracte a prezentat situaţia aprovizionării cu echipament de protecţie pe anul 2013 şi stadiul contractelor aflate în derulare pentru anul 2014;
 
-          Direcţia Financiară a prezentat situaţia economico-financiară a CNCF „CFR” SA, la data de 28.02.2014, execuţia preliminară a BVC pe anul 2013, proiectul de BVC pe anul 2014, situaţia utilizării fondului de 2% aplicat asupra fondului de salarii la 31.12.2013 şi simularea impactului asupra proiectului de BVC în urma corelării salariului minim pe economie cu clasa 1 de salarizare raportat la coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi la art. 106 (13) din CCM
 
-          Direcţia Resurse Umane a prezentat situaţia personalului existent al companiei la data de 28.02.2014.
Reprezentanţii sindicatelor şi-au exprimat încă o dată punctul de vedere privind aplicarea salariului minim pe economie la clasa 1 de salarizare cu respectarea coeficienţilor de ierarhizare, respingând intenţia administraţiei prevăzută în proiectul de buget, de a mări fondul de salarii cu doar 2.4%.
Totodată sindicatele doresc reintroducerea în CCM a drepturilor suspendate în anii trecuţi. Federaţia „Drum de Fier” doreşte introducerea unui alineat la art. 70 (6) cu următorul enunţ: „Protocolul se va încheia în termen de 10 zile de la înregistrarea CCM sau a unui act adiţional de prelungire a CCM”.
Sindicatele vor mai depune şi alte propuneri de modificări ale anexelor din CCM. Părţile au hotărât ca următoarea întâlnire să aibă loc în data de 03 aprilie 2014,, ora 11:00
Şedinţă de negociere a CCM, 26 martie 2014
Astăzi, 26 martie 2014, au continuat negocierile pentru Contractul Colectiv de Muncă 2014 – 2015, între administraţia CFR SA şi sindicate. La şedinţă a participat şi doamna Brătilă Liliana, din partea Ministerului Transporturilor.
Aşa cum ne aşteptam principalul obstacol în desfăşurarea unor negocieri serioase a fost lipsa aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014, fapt care se repetă în fiecare an şi nu se doreşte a fi schimbat.
Administraţia promite că studiază posibilitatea revenirii la drepturile salariale anterioare şi chiar actualizarea salariului prin aplicarea salariului minim pe economie la clasa 1 de salarizare cu respectarea coeficienţilor de ierarhizare, pentru o perioadă de 3 ani, în etape, ceea ce ar însemna o creştere a fondului de salarii de cel puţin 35 %, greu de acceptat de Ministerul finanţelor.
Pentru măine, 27 martie, la cererea sindicatelor, administraţia va prezenta o simulare a grilei de salarizare actualizată (transmisă în format electronic), cu aplicarea salariului minim pe economie la clasa 1 de salarizare şi va prezenta sumele necesare conform cerinţelor sindicatelor.
Părţile au convenit ca următoarea întâlnire să aibă loc pe data de 1 aprilie.
Sindicatele feroviare s-au întâlnit cu Ministrul Transporturilor, Dan Şova
Ministrul Transporturilor, Dan Şova, s-a întâlnit marţi, 25 martie, cu conducătorii federaţiilor din sistemul feroviar, alături de care au fost prezenţi şi directorii companiilor feroviare CFR SA, CFR Călători, CFR Marfă, directorii adjuncţi ai acestora, directorul AFER, secretari şi subsecretari de stat, pentru a discuta probleme de natură administrativă cu care se confruntă salariaţii.

Sindicatele au solicitat discutarea unor probleme importante şi au cerut rezolvarea lor în beneficiul salariaţilor dar şi al companiilor care trec printr-o perioadă grea. Iată câteva dintre cele mai importante teme:

-          aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014, fără de care legea nu permite negocierea CCM, cu creşteri substanţiale pentru veniturile salariale, care să ducă la recâştigarea drepturilor pierdute în anii anteriori - ministrul Şova a spus că problema suplimentării bugetului este la Ministerul Finanţelor şi necesită consultarea sa;

-          revenirea la facilităţile de călătorie consacrate pentru feroviari - ministrul a spus că este posibil acest fapt doar dacă nu necesită cheltuieli suplimentare;

-          sumele pentru mentenanţa infrastructurii feroviare să fie suplimentate şi să fie cheltuite numai pentru scopul alocării - sindicatele au acuzat întârzierea aprobării bugetului care afectează desfăşurarea licitaţiilor pentru achiziţii publice, iar până la sfârşitul anului nu mai rămâne timp nici pentru cheltuirea sumelor mici alocate;

-          renunţarea la disponibilizarea a 2 500 de salariaţi de la CFR Marfă - ministrul a cerut argumente economice pentru renunţarea sau diminuarea disponibilizărilor convenite cu FMI;

-          prezenţa sindicatelor la şedinţele Consiliilor de Administraţie ale companiilor - aici a fost de acord cu solicitarea;

-          îmbunătăţirea condiţiilor de muncă sindicatele au spus că nu s-au mai făcut îmbunătăţiri de pe vremea lui Necolaiciuc (frigidere, aparate de aer condiţionat, centrale termice, apă de băut, grupuri sanitare etc.)

-          atragerea unei părţi din acciza la carburant, care se va aplica de la 1 aprilie, pentru infrastructura feroviară ministrul a spus că a dorit ca toată acciza să meargă în repararea infrastructurii (feroviare, rutiere, navale, aeriene) însă Guvernul a hotărât că banii vor merge la bugetul total şi de acolo vor fi împărţiţi după nevoi;

-          refacerea listei cu secţiile neinteroperabile ministrul a spus că au fost trecute cele nerentabile cu toate că sindicatele au fost de altă părere;

-          readucerea în sistem a spitalelor CFR sindicatele au adus la cunoştinţa ministrului că au fost agreate unităţi sanitare „de garsonieră” pentru a efectua examenele medicale şi psihologice, cu toate că nu au dotările necesare şi nici medici suficienţi. Aici a fost acuzat şi secretarul general adjunct din minister, Cristian Marinescu, care a prelungit valabilitatea avizelor medicale şi psihologice până la 1 mai 2014, făra să se gândească ce se va întâmpla cu cei aproximativ 6 000 de salariaţi, care după 1 mai nu mai pot fi primiţi la serviciu. S-a promis o rezolvare până la sfârşitul lunii aprilie.

Şedinţa de negociere CCM 2014-2015 din 18 martie 2014

Pentru negocierea contractului Colectiv de Muncă 2014-2015 administraţia a prezentat îndeplinirea condiţiilor de către Federaţia Naţională „Drum de Fier”, Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial, Alianţa Federaţiilor Tehnice Feroviare şi Alianţa Naţională Sindicală Feroviară şi a constatat că nu sunt îndeplinite condiţiile legale prevăzute de art 22, alin. 2 din Codul Muncii pentru persoanele reprezentante ale salariaţilor.

Comisia de negociere din partea administraţiei a fost condusă de domnul Viorel Scurtu, iar la şedinţă au participat şi doi reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor. Până la viitoarea întâlnire, care va avea loc pe data de 26 martie 2014, sindicatele vor nominaliza persoanele care vor face parte din comisia de negociere, împuternicite să negocieze şi să semneze CCM 2014-2015, conform unui Regulament aprobat de ambele părţi.

Regulamentul poate fi accesat AICI.

S-a adus la cunoştinţă că bugetul companiei CFR SA nu este încă aprobat şi conform art. 138, alin. (2) din Legea Dialogului Social contractele colective de muncă în sectorul bugetar se negociază după aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale ordonatorilor de credite.

 
Au început negocierile pentru CCM 2014-2015

În urma invitaţiei administraţiei, azi, 10 martie 2014, ora 10:00, federaţiile şi alianţele sindicale feroviare s-au prezentat la sediul CNCF “CFR” SA, pentru începerea negocierilor la Contractul Colectiv de Muncă 2014-2015.

Donul director General, Ionel Voicu, a deschis şedinţa şi a declarat începerea negocierilor pentru încheierea unui nou CCM, apoi l-a desemnat pe domnul Director General Adjunct Exploatare, Viorel Scurtu, preşedintele Comisiei de Negociere, din partea Administraţiei. S-a adus la cunoştinţa sindicatelor că bugetul 2014 nu este încă aprobat, dar se speră cât mai curând.

Organizaţiile sindicale au prezentat hotărârile judecătoreşti privind reprezentativitatea şi mandatele de reprezentare din partea sindicatelor componente.

Administraţia va analiza documentele depuse de organizaţiile sindicale până la sfârşitul săptămânii, urmând ca săptămâna viitoare să aibă loc o nouă întâlnire.

UPDATE

Şi la SC Electrificare „CFR” SA au început negocierile, prima întâlnire desfăşurându-se miercuri, 12 martie. Procesul verbal încheiat îl puteţi viziona AICI

 

„Drum de fier” atrage atenţia

La începutul lunii februarie Federaţia Naţională „Drum de Fier” a luat act de mai multe probleme ivite în activitatea feroviară, iar autorităţile nu au de gând să remedieze situaţia.

Toţi factorii de decizia spun că vor să rezolve problema călătoriilor gratuite pentru feroviari, dar nu fac nimic pentru asta. Citiţi AICI punctul de vedere al FNDF.

Statutul personalului feroviar se duce de râpă, după ce Direcţia Generală Juridică din Ministerul Transporturilor a respins proiectul, fără să aducă argumente pertinente. Citiţi AICI protestul FNDF.

 

Sindicatele feroviare protestează!

Federaţiile sindicale din transporturile feroviare au transmis joi, 21 noiembrie, un comunicat de presă comun prin care doresc să avertizeze Guvernul pentru gestionarea dezastruoasă a sistemului feroviar şi să aducă la cunoştinţă nemulţumirile salariaţilor.

Citiţi aici Comunicatul de presă

 

Întâlnire Sindicate – Ministerul Transporturilor 07.11.2013

Joi, 07.11.2013, a avut loc o întâlnire a liderilor sindicatelor feroviare cu Secretarul de Stat, Manuel Donescu, mandatat de Ministrul Ramona Mănescu. La întâlnire a mai fost prezent şi Secretarul de Stat Nicu Buică. S-au discutat câteva probleme pe care sindicatele le-au solicitat:

1.      Sindicatele au cerut acordarea Primei de Craciun 2013. S-a răspuns categoric, NU există bani în buget pentru cheltuieli suplimentare;

2.      Sindicatele au cerut acordarea autorizaţiilor de călătorie începând cu 2014. Secretarul de Stat a promis că va discuta cu directorul Direcţiei Feroviare, Claudiu Dumitrescu, daca este posibil un proiect de modificare a ordonanţei 29/2013, care prevede la articolul 6 prelungirea şi în 2014 a actelor normative, prin care ne-au fost luate autorizaţiile, permisele şi bonurile de masă, pentru a putea prinde în bugetul pe 2014 bani pentru plata autorizaţiilor.

3.      Sindicatele au cerut mărirea salariilor cu 3%, după ce compania a anunţat profit. Domnul Donescu a spus că va analiza posibilitatea unei mariri de salarii pentru 2014, dar numai cu aplicarea Planului de măsuri de reorganizare şi restructurare, la care încă se mai lucrează.

4.      Finalizarea Statutului Feroviarului. Secretarul de Stat Buică a promis că până la sfârşitul lunii noiembrie va fi discutat în totalitate cu sindicatele, după care va urma procedura legală, până la aprobarea în Parlament.


Comenteaza acest articol ()